Podporujeme děti s DM1

Není žádnou novinkou, že počet diabetických dětí v Evropě za posledních 30 let výrazně narostl. Zatímco v roce 1989 se standardizovaná incidence diabetu u nás pohybovala okolo 8-10 případů na 100 000 zdravých dětí, v roce 2005 byl diabetes diagnostikován u 18-20 ze 100 000 dětí. Nejvyššího nárůstu jsme byli svědky ve druhé polovině 90. let, kdy incidenční křivka stoupala rychlostí více než 5-6% za rok. 

K nejvyššímu nárůstu docházelo u nejmenších dětí ve věku do 4 let, což má svoje negativa v delší době trvání diabetu u těchto dětí, v důsledku čehož se zhoršuje jejich prognóza pozdních diabetických komplikací. V současnosti je riziko onemocnění DM1 0,4-0,5%, tedy každé rozené dítě s číslem 200 :( což je alarmující.

Proto jsme se rozhodli, že budeme tyto děti podporovat.