DAŇ Z NEMOVITOSTI r2021

Prodal jsem, daroval, nebo jinak pozbyl nemovitost v roce 2020, budu hradit daň?

Pokud nechci platit daň zbytečně za někoho jiného, tak tuto změnu ohlásím na finanční úřad. V opačném případě mi finanční úřad vyměří daň z nemovitosti, kterou vlastní někdo jiný!

Prodal jsem ve stejném kraji nemovitost a vlastním tam ještě jinou? Pak podám Dílčí daňové přiznání.


.

Pořídil jsem v roce 2020 nemovitost, budu hradit daň z nemovitosti ?

Obecně se řídím tím, že doporučuji klientům přiznat nákup nemovitostu FU  do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, ve kterém k zápisu nemovitosti došlo.

Takže jednoduše podám přiznání k dani a každý rok mi přijde složenka.

Kdy to udělám ?

Hned v roce 2021, nic neodkládejte, termín podání byl původně do 31.1.2021. ( Zákonem stanovený termín 31. ledna byl Vládou ČR posunut o dva měsíce, a to do 31. března 2021.) Výjimku máte z důvodu COVID-19, a to na dobu nezbytně nutnou. Ovšem musíte to doložit, tak neotálejte, i když se dočtete, že lhůta byla posunuta do dubna nebo března 2021, udělejte to hned.

Vážně musí plati všichni? Ano, jsou povinni ho podat všichni, kdo během roku 2020 nabyli do vlastnictví nemovitost nebo ji rekonstruovali do té míry, že se přistavovalo, kolaudovalo nebo změnil druh pozemku.

Koupili jste do SJM? Pak podá jeden z Vás (ten šikovnější).

Jak podat? Doporučuji elektronicky

https://www.kurzy.cz/dane-danova-priznani/dan-z-nemovitosti.htm